Ριζική Ορχεκτομή

Ορχεκτομή είναι η επέμβαση αφαίρεσης του όρχεος και του σπερματικού τόνου, μέσω μίας βουβωνικής τομής. Συνήθως απαιτεί νοσηλεία μίας ημέρας, πραγματοποιείται υπο περιοχική (ραχιαία) ή γενική αναισθησία και ταυτόχρονα μπορεί να τοποθετηθεί ορχική πρόθεση.

Αρχικά διενεργείται τομή 4-6 εκ. στην βουβωνική περιοχή παράλληλα με το βουβωνικό σύνδεσμο. Μετά την παρασκευή των υποκείμενων στρωμάτων αναγνωρίζεται ο σπερματικός τόνος και απομονώνεται. Στη συνέχεια σύρεται ο όρχις εκτός του χειρουργικού πεδίου αφού πρώτα ο σπερματικός τόνος απολινώνεται με δύο αιμοστατικές λαβίδες.

Η ορχεκτομή αποτελεί την επέμβαση εκλογής σε καρκίνο του όρχεος.

Πιθανές επιπλοκές από την επέμβαση αποτελούν την αιμορραγία και την φλεγμονή του τραύματος. Το λαγονοβουβωνικό νεύρο το οποίο διατρέχετε πρόσθια του σπερματικού τόνου, μπορεί να τραυματιστεί, προκαλώντας υπαισθησία στο εσωτερικό του μηρού ή χρόνια ορχεοδυνία.

Ριζική Ορχεκτομή

ΡΙΖΙΚΗ ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ