Ρομποτική προστατεκτομή

H ρομποτική προστατεκτομή αποτελεί την επέμβαση εκλογής στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη., ενώ φαίνεται ότι ο αριθμός τους αυξάνει διεθνώς. Ανήκει στις ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, όπου αφαιρείται ολόκληρος ο προστατικός αδένας, λόγω ύπαρξης κακοήθειας. Ουσιαστικά αποτελεί παραλλαγή της λαπαροσκοπικής μεθόδου, όπου αντί ο χειρουργός να χρησιμοποιεί τα λαπαροσκοπικά εργαλεία, χειρίζεται το ρομποτικό σύστημα, το οποίο μετακινεί τους ρομποτικούς βραχίονες, επιτελώντας την επέμβαση.

Αρχικά μέσω μικρών οπών, τοποθετούνται η λαπαροσκοπική κάμερα και τα λαπαροσκοπικά trocars, μέσω των οποίων οι ρομποτικοί βραχίονες εισέρχονται στην κοιλιακή χώρα, η οποία έχει διαταθεί με την είσοδο αέρα. Η μεγέθυνση που παρέχει η κάμερα ( μέχρι και 15 φορές), καθώς επίσης και η τρισδιάστατη εικόνα που έχει, δίνει τη δυνατότητα ακριβών και με μεγάλη ευκρίνεια χειρισμών . Οι ρομποτικοί βραχίονες έχουν δυνατότητα κίνησης, όπως ακριβώς το χέρι ενός χειρουργού κάνοντας πολύ εύκολο το χειρισμό τους και επιτρέποντας την διενέργεια λεπτών κινήσεων.

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι η μέθοδος ουσιαστικά είναι λαπαροσκοπική, προσφέρει στον χειρουργό  τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • Eνισχυμένη τρισδιάστατη εικόνα
 • Μεγαλύτερη χειρουργική ακρίβεια
 • Δυνατότητα διενέργειας περίπλοκων και δύσκολων χειρουργικών κινήσεων
 • Καλύτερη Παρασκευή ευαίσθητων ανατομικών ιστών

Και στον ασθενή:

 • Λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο
 • Μικρότερη πιθανότητα λοίμωξης
 • Μικρότερη απώλεια αίματος
 • Μικρότερο χρόνο νοσηλείας
 • Γρηγορότερη ανάρρωση
 • Γρηγορότερη επάνοδο στην πρότερη δραστηριότητα
 • Μεγαλύτερα ποσοστά διατήρησης της σεξουαλικής ικανότητας ή γρηγορότερη επάνοδο

Το σημαντικό είναι να καταλάβετε ότι, σε καμμία περίπτωση το ρομποτικό σύστημα δεν προγραμματίζεται στο να επιτελέσει μία επέμβαση. Ο χειρουργός έχει απόλυτο έλεγχο των ρομποτικών βραχιόνων, τους οποίους χειρίζεται καθισμένος αναπαυτικά στην κονσόλα και έχοντας  τρισδιάστατη εικόνα την οποία παρέχει η κάμερα.