Παθήσεις νεφρκής πυέλου και ουρητήρα

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για τις πιο συνηθισμένες κακοήθεις και καλοήθεις χειρουργικές παθήσεις της νεφρικής πυέλου και των ουρητήρων.

Η νεφρική πύελος είναι το τμήμα του νεφρού όπου καταλήγουν οι μείζονες κάλυκες μεταφέροντας τα ούρα που παράγονται και διοχετεύοντας τα στους ουρητήρες.

Οι ουρητήρες είναι δυο, ένας από κάθε νεφρό, και μεταφέρουν τα ούρα από τους νεφρούς στην κύστη. Ο κάθε ουρητήρας έχει μήκος 25 – 30 cm, αποτελώντας οπισθοπεριτοναικό όργανο όπου βρίσκεται κατά μήκος του οπίσθιου κοιλιακού τοιχώματος μέχρις ότου φτάσει στην πύελο και καταλήξει στην κύστη.

O ουρητήρας μπαίνει στο τοίχωμα της ουροδόχου κύστης λοξά και η πορεία του μέσα στο τοίχωμά της σχηματίζει ένα ειδικόβαλβιδικό μηχανισμό που δεν επιτρέπει στα ούρα που έχουν περάσει μέσα στην ουροδόχο κύστη να επιστρέψουν στον ουρητήρα· τούτο συμβαίνει μόνο σε παθολογικές καταστάσεις, λέγεται κυστεοουρητηρική παλλινδρόμηση και είναι αιτία μικροβιακών λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος (ουρολοιμώξεων).

Tο τοίχωμα του ουρητήρα αποτελείται από έναν εξωτερικό ινώδη χιτώνα, ένα μυϊκό χιτώνα αμέσως κάτω απ’ τον ινώδη και προς το εσωτερικό του από το βλεννογόνο χιτώνα που έχει μεταβατικό επιθήλιο.

Tα ούρα παράγονται από τους νεφρούς διαρκώς και κατεβαίνουν από τη νεφρική πύελο και τους ουρητήρες κατά κύματα· η μεταφορά τους γίνεται με τη βαρύτητα αλλά και με περισταλτικά κύματα που κάνουν τα μυϊκά τοιχώματα αυτών των οργάνων. Συλλέγονται στην ουροδόχο κύστη, η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο η αποθήκη των ούρων, και αποβάλλονται με την ούρηση από την ουρήθρα.