Τα νεοπλάσματα του φλοιού των επινεφριδίων μπορεί να είναι καλοήθη (αδενώματα ) ή κακοήθη(καρκινώματα). Τα αδενώματα είναι συνήθως μικρά (2-6εκ.) και μονήρη. αντίθετα τα καρκινώματα είναι συνήθως μεγάλα, με συχνή συνύπαρξη μεταστάσεων.

Αξονική τομογραφία ασθενούς με καρκίνωμα (αρ) επινεφριδίου

Πρακτικά όλα τα αδενώματα και τα μικρού μεγέθους καρκινώματα μπορούν να αφαιρεθούν λαπαροσκοπικά, παρέχοντας στον ασθενή όλα τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, με μικρότερο χρόνο νοσηλείας και ταχύτερη ανάρρωση  μετά το χειρουργείο.

Επινεφριδιακά καρκινώματα  τα οποία είναι μεγάλα (>10εκ.), είναι συνήθως μεταστατικά ή τοπικά εκτεταμένα. Έτσι, εάν υπάρχει ένδειξη διήθησης των παρακείμενων οργάνων ή των νεφρικών αγγείων ή της κάτω κοίλης φλέβας, η ενδεδειγμένη μέθοδος εξαίρεσης είναι με διακοιλιακή προσπέλαση.