ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ

Ανατομία – Φυσιολογία

Ανατομική θέση επινεφριδίων – Διατομή

Τα επινεφρίδια είναι δύο μορφώματα τα οποία βρίσκονται στον άνω πόλο των νεφρών, έχουν σχήμα πυραμοειδές και βάρος περί τα 4-12γρ.
Ανατομική θέση επινεφριδίων – Διατομή

Ανατομική θέση επινεφριδίων – Διατομή

Αποτελούνται από δύο μοίρες που διαχωρίζονται σαφώς : την εξωτερική που ονομάζεται φλοιός και την εσωτερική που ονομάζεται μυελός.

Ο φλοιός των επινεφριδίων χωρίζεται σε 3 ζώνες από τις οποίες παράγονται οι αντίστοιχες ορμόνες :

Η σπειροειδής, από την οποία παράγεται η αλδοστερόνη
Η στηλιδωτή , από την οποία παράγεται η κορτιζόλη
Η δικτυωτή, από την οποία παράγονται τα ανδρογόνα δευδροεπιανδοστερόνη και ανδροστενδιόνη

Ο μυελός των επινεφριδίων παράγει τις κατεχολαμίνες ( αδρεναλίνη – νοραδρεναλίνη )

Οι ορμόνες που παράγονται από τα επινεφρίδια έχουν όργανα στόχους σε όλο το ανθρώπινο σώμα , ετσι ώστε οι παθήσεις τους να προκαλούν τυπικά ορμονικά σύνδρομα