Διακυστική προστατεκτομή

Είναι μια επέμβαση που περιγράφηκε πριν σχεδόν 70 χρόνια. Πρόκειται για επέμβαση που γίνεται με τομή στην κοιλιά κάτω από τον ομφαλό και αφαιρείται ένα μεγάλο τμήμα του προστάτη δια της ουροδόχου κύστεως ή και χωρίς να ανοιχτεί η κύστη. Το τμήμα του προστάτη αποστέλλεται για βιοψία.

Είναι μια ιδιαίτερα αιμορραγική επέμβαση και έχει και σημαντικούς μετεγχειρητικούς πόνους λόγω της χειρουργικής τομής. Ο καθετήρας αφαιρείται 7 μέρες μετά το χειρουργείο.

Μετά το χειρουργείο ο ασθενής παρουσιάζει παλίνδρομη εκσπερμάτιση δηλαδή το σπέρμα του τη στιγμή του οργασμού χύνεται στην ουροδόχο κύστη κι ο ασθενής δεν το βλέπει.