Επεμβάσεις προστάτη

Οι παθήσεις του προστάτη είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν τόσο ανοικτά όσο και λαπαροσκοπικά. Επίσης τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη των Laser έχει οδηγήσει στην απόλυτη εφαρμογή τους για την αντιμετώπιση της καλοήθους υπερτροφίας του προστάτη, ιδιαίτερα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που κάνουν χρήση αντιπηκτικών φαρμάκων.

Επίσης, η ρομποτική προστατεκτομή αποτελεί την κατ’ εξοχήν επέμβαση προστάτη, όπου το ρομποτικό σύστημα Da Vinci, φέρνει επανάσταση στην αντιμετώπιση του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη. Αποτελεί μια επέμβαση, που ο αριθμός της συνεχώς αυξάνει διεθνώς, τείνοντας να υποκαταστήσει την ανοικτή μέθοδο.