Λαπαροσκοπική – Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή

Τι είναι?

Σε περιπτώσεις όγκων με μέγεθος < 4εκ. σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαικής και Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρείας, πρέπει να γίνεται προσπάθεια διατήρησης του νεφρικού παρεγχύματος. Έτσι , αφαιρείται το τμήμα του νεφρού που περιέχει τον όγκο (μερική νεφρεκτομή) ή μόνο ο όγκος (ογκεκτομή). Όλες οι συγκριτικές μελέτες έχουν αποδείξει, ότι το ογκολογικό αποτέλεσμα είναι το ίδο σε σχέση με την ριζική νεφρεκτομή, ενώ παράλληλα μειώνονται τα ποσοστά καρδιαγγειακών επιπλοκών σε βάθος χρόνου, λόγω της απώλειας μικρότερου ποσοστού νεφρικών μονάδων.

Ενδείξεις

Απόλυτη ένδειξη διενέργειας μερικής νεφρεκτομής ή ογκεκτομής είναι η ύπαρξη συγγενούς ή επίκτητου μονόνεφρου, όπου είναι απαραίτητη η διατήρηση νεφρικού ιστού, προκειμένου ο ασθενής να μην οδηγηθεί στον τεχνητό νεφρό.

Σχετική ένδειξη αποτελούν καταστάσεις όπως η ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη, υπερτάσεως, συνδρόμων με αυξημένη πιθανότητα πολλαπλών όγκων ουροποιητικού ( Von Hippel Lindau, συγγενές θηλώδες νεφρού), όπου και πάλι είναι απαραίτητη η διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων νεφρικών μονάδων, μια και οι παθήσεις αυτές, ως συστηματικές νόσοι, προσβάλλουν τη νεφρική λειτουργία  με το πέρασμα των χρόνων.

Σήμερα, ακόμα και σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία και αμφοτερόπλευρα φυσιολογικούς νεφρούς, όπου είναι εφικτό, επιλέγεται η μερική νεφρεκτομή, όταν το μέγεθος και η θέση του όγκου το επιτρέπει.

Πως γίνεται?

Η μέθοδος εκλογής είναι και πάλι η λαπαροσκοπική. Ο ασθενής τοποθετείται στο χειρουργικό τραπέζι σε θέση νεφρού και χρησιμοποιούνται τα λαπαροσκοπικά trocar, όπως ακριβώς και στην ριζική νεφρεκτομή. Αφού αποκαλυφθεί η θέση του όγκου, προσωρινά αποκλείεται η αιματική παροχή του νεφρού και στη συνέχεια αφαιρείται ο όγκος πλήρως,  μαζί με 0,5 εκ υγιούς ιστού για ογκολογικούς λόγους. Γίνεται κατάλληλη αιμόσταση με αιμοστατικές ραφές και χρήση αιμοστατικών υλικών και στη συνέχεια επανέρχεται η αιματική ροή. Ο ασθενής εξέρχεται του χειρουργείου με παροχέτευση, η οποία αφαιρείται την επόμενη μέρα, ενώ  λαμβάνει υγρά και ήπια τροφή από το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Εξέρχεται σε 2-3 ημέρες και μέσα στον υπόλοιπο μήνα προοδευτικά επανέρχεται στην πρότερη φυσική κατάσταση. Η μετεγχηρητική ογκολογική παρακολούθηση περιλαμβάνει εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο ανα 3 μήνες για το πρώτο έτος, προκειμένου να αποκαλυφθεί έγκαιρα τοπική υποτροπή ή απομακρυσμένη μετάσταση.

 Πλεονεκτήματα Λαπαροσκοπικής Μεθόδου

 • Ελάχιστος χειρουργικός τραυματισμός των ιστών
 • Εντυπωσιακό αισθητικό αποτέλεσμα με την αποφυγή μεγάλης ουλής όπως στην ανοικτή επέμβαση- ύπαρξή 3 μικρών οπών
 • Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς
 • Μηδαμινή απώλεια αίματος
 • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου
 • Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
 • Χαμηλότερο συνολικό κόστος νοσηλείας
 • Γρηγορότερη λειτουργία του εντέρου και ταχύτερη επιστροφή στην συνηθισμένη δίαιτα
 • Συντομότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εργασία
 • Μηδαμινές μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα, όπως πχ διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιος πόνος, δύσμορφη ουλή κτλ.
 • Σημαντικά μικρότερη καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση
 • Δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό

 Επιπλοκές   

Μετά μερική νεφρεκτομή οι πιθανές επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν είναι αιμορραγία, διαφυγή ούρων, λοίμωξη, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και πνευμονική εμβολή, διαπύηση τραύματος. Όλες όταν ααναγνωριστούν έγκαιρα είναι συντηρητικά ή παρεμβατικά αντιμετωπίσιμες, αυξάνοντας το χρόνο νοσηλείας και την μετεγχειρητική άνάρρωση του ασθενούς. Η μερική νεφρεκτομή παρουσιάζει ελαφρά μεγαλύτερο ποσοστό αιμορραγίας σε σχέση με την ριζική νεφρεκτομή. Ωστόσο, η διατήρηση του νεφρικού ιστού έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει το χρόνο επιβίωσης, μειώνοντας τα καρδιαγγειακά συμβάματα σε βάθος χρόνου, χωρίς παράλληλα να επηρεάζεται το ογκολογικό αποτέλεσμα. Κάθε μερική νεφρεκτομή μπορεί να μετατραπεί σε ριζική όταν η διεγχειρητική εξάπλωση του όγκου το επιβάλλει ή όταν οι συνθήκες του χειρουργείου απαιτούν αυτήτην απόφαση.

Η λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή αποτελεί την καλύτερη επιλογή, προσφέροντας όλα τα πλεονεκτήματα των λαπαροσκοπικών μεθόδων.