Λαπαροσκοπική-Ρομποτική Αφαίρεση Κύστεως Νεφρού Λαπαροσκοπική

Περίπου  50% των ατόμων ηλικίας άνω των 50ετών εμφανίζονται νεφρικές κύστεις.

Είναι συνήθως καλοήθεις, έχουν σχήμα στρογγυλό και περιέχουν διαυγές υγρό. Συνήθως είναι ασυμπτωματικές και αποκαλύπτονται σε τυχαίο έλεγχο. Κάποιες αποτελούν εκδηλώσεις της πολυκυστικής νόσου των νεφρών, συνδρόμου με ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις.

Πότε απαιτείται αφαίρεση κύστεως νεφρού

 • ευμεγέθεις κύστεις οι οποίες προκαλούν πιεστικά φαινόμενα
 • κύστεις άνω των 3 εκ. που προκαλούν συμπτώματα όπως πόνο λόγω  απόφραξης, αιμορραγίας
 • σε πολυκυστική νόσο προκειμένου να μειωθούν τα συμπτώματα του ασθενούς
 • μετά αποτυχημένη παρακέντηση τους και έγχυση σκληρυντικής ουσίας
 • σε ύποπτες κύστεις στις οποίες είναι απαραίτητο να εξεταστεί το τοίχωμα τους για πιθανή κακοήθεια. Στις περιπτώσεις αυτές που είναι ύποπτες για κακοήθεια είναι ορθότερο να επιλέγεται η ριζική αφαίρεση τους μαζί με το τμήμα του νεφρικού παρεγχύματος που τις περιέχει ( μερική νεφρεκτομή, ριζική νεφρεκτομή), προκειμένου να εξασφαλιστεί το καλύτερο ογκολογικό αποτέλεσμα.

Ποια η μέθοδος επιλογής

Η λαπαροσκοπική αφαίρεση των νεφρικών κύστεων αποτελεί την μέθοδο εκλογής, αφού προσφέρει στον ασθενή όλα τα πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων , εξασφαλίζοντας παράλληλα άριστο χειρουργικό  αποτέλεσμα.

Χειρουργική μέθοδος

Ο ασθενής τοποθετείται σε θέση νεφρού και μέσω μιας οπής 1εκ. εισάγεται η λαπαροσκοπική κάμερα, αφού πρώτα δημιουργηθεί πνευμοπεριτόναιο με την είσοδο αέρα στην κοιλιακή χώρα. Η μεγένθυνση που προσφέρει η κάμερα δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης όλων των οργάνων και ανατομικών στοιχείων, με ακρίβεια, μειώνοντας την πιθανότητα διεγχειρητικών επιπλοκών. Η κύστη παρασκευάζεται με τη χρήση λαπαροσκοπικών εργαλείων και το τοίχωμά της αφαιρείται αφού εκκενωθεί το υγρό που περιέχει. Το έδαφος της κύστης καλύπτεται με αιμοστατικό υλικό και το λίπος που περιβάλλει τον νεφρό, αποκλείοντας την πιθανότητα υποτροπής.

Μετεγχειρητική πορεία

Ο ασθενής εξέρχεται του χειρουργείου με παροχέτευση και ουροκαθετήρα, τα οποία αφαιρούνται το πρωί της επόμενης μέρας. Από το απόγευμα της ημέρας του χειρουργείου σηκώνεται και σιτίζεται, γεγονός που επιταχύνει την αναπνευστική και γαστρεντερική λειτουργία στο φυσιολογικό. Ο ασθενής εξέρχεται την 1-2η μετεγχειρητική ημέρα και σε 10 μέρες επιστρέφει πλήρως στην προ του χειρουργείου φυσική δραστηριότητα.

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής μεθόδου

 • Ελάχιστος χειρουργικός τραυματισμός των ιστών
 • Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, ύπαρξη σημαντικά  μικρότερων ουλών
 • Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς
 • Μηδενική σχεδόν απώλεια αίματος
 • Ελάχιστη πιθανότητα μεταγγίσεων
 • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου
 • Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
 • Χαμηλότερο συνολικό κόστος νοσηλείας
 • Γρηγορότερη λειτουργία του εντέρου και ταχύτερη επιστροφή στην συνηθισμένη δίαιτα
 • Συντομότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εργασία
 • Μηδαμινές μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα, όπως πχ διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιος πόνος, δύσμορφη ουλή κτλ.
 • Σημαντικά μικρότερη καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση
 • Δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό

Επιπλοκές

Όπως σε όλες τις επεμβάσεις υπάρχει πιθανότητα διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών. Έτσι στην λαπαροσκοπική αφαίρεση των νεφρικών κύστεων σε ποσοστό 1% είναι δυνατόν να εμφανιστούν επιπλοκές όπως τραυματισμός παρακείμενων οργάνων (όπως πχ έντερο, αγγεία, σπλήνας, ήπαρ ), λοιμώξεις, διαφυγή ούρων και δημιουργία ουρινώματος από τραυματισμό του αποχετευτικού συστήματος του νεφρού, ειλεός, αιμορραγία, αιμάτωμα, διαταραχή της επούλωσης του τραύματος, θρόμβωση  ή/και εμβολή, νευραλγίες, αλλεργικές αντιδράσεις κτλ. Όλες οι επιπλοκές αυτές είναι πλήρως αντιμετωπίσιμες και δεν θέτουν συνήθως σε κίνδυνο τον ασθενή. Η λαπαροσκοπική εμπειρία και η κατάλληλη εκπαίδευση μειώνει στο ελάχιστο το ποσοστό των επιπλοκών της μεθόδου αφαίρεσης κύστεως νεφρού, παρέχοντας παράλληλα το μέγιστο χειρουργικό αποτέλεσμα.