Λαπαροσκοπική Κρυοπηξία Όγκων Νεφρού

Μέσω μιας οπής 1 εκ. εισάγετε η λαπαροσκοπική κάμερα, αφού έχει διαταθεί η κοιλιακή κοιλότητα με την είσοδο κατάλληλου αερίου. Μετά την παρασκευή και ανεύρεση του όγκου, υπό μεγέθυνση που φτάνει και τις 15 φορές, εισάγονται οι βελόνες της κρυοθεραπείας και εφαρμόζονται 2 κύκλοι ψύξης / θέρμανσης. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας υπό άμεση όραση, παρακολουθείται η έκταση της σφαίρας πάγου που δημιουργείται και εξασφαλίζεται η ασφάλεια των γειτονικών ιστών και η επιτυχία της διαδικασίας.

Λαπαροσκοπική εικόνα κρυοθεραπείας

Ο ασθενής παραμένει στην κλινική για 1-2  μέρες και εξέρχεται με σύσταση για απεικονιστικό έλεγχο σε 1 μήνα, όπου αξιολογείται το αποτέλεσμα της θεραπείας. Στη συνέχεια η παρακολούθηση περιλαμβάνει έλεγχο ανά 3 μήνες, για το πρώτο έτος και μετά ανά 6 μήνες για τα υπόλοιπα 5 έτη.