Λαπαροσκοπική Βιοψία Νεφρού

Σε ασθενείς με υποψία νεφρολογικής νόσου, είναι απαραίτητο προκειμένου να αποφασιστεί η κατάλληλη θεραπεία, η λήψη μικρού ιστοτεμαχίου βιοψίας από το νεφρικό παρέγχυμα. Η συνήθης τεχνική είναι η διαδερμική παρακέντηση με τη βοήθεια τοπικής αναισθησίας. Παρόλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις όπου η λήψη βιοψίας νεφρού πραγματοποιείται λαπαροσκοπικά όπως:

 • σε αποτυχία της διαδερμικής παρακέντησης
 • σε άσθενείς με συγγενείς ανωμαλίες όπου η παρακέντηση δεν είναι εφικτή ή εγκυμονεί κινδύνους επιπλοκών
 • σε ασθενείς με αιμορραγικές διαθέσεις, ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά
 • κατά τη διάρκεια λαπαροσκοπικής εφαρμογής κρυοθεραπείας ή ραδιοκυμμάτων για την αντιμετώπιση μικρών όγκων των νεφρών

Στάδια λαπαροσκοπικής μεθόδου

Μέσω μιας μικρής τομής 1 εκ. εισάγεται η λαπαροσκοπική κάμερα αφού πρώτα δημιουργηθεί πνευμοπεριτόναιο με την είσοδο αέρα μέσα στην κοιλιακή χώρα. Παρασκευάζεται ο νεφρός και με τη βοήθεια ειδικής λαβίδας λαμβάνεται μικρό ιστοτεμάχιο νεφρικού ιστού από τον κάτω πόλο υπό άμεση όραση! Το σημείο της βιοψίας καυτηριάζεται, μειώνοντας στο ελάχιστο το ποσοστό αιμορραγίας.

Πλεονεκτήματα

 • Ελάχιστος χειρουργικός τραυματισμός των ιστών
 • Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, ύπαρξη σημαντικά  μικρότερων ουλών
 • Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς
 • Μηδενική σχεδόν απώλεια αίματος
 • Ελάχιστη πιθανότητα μεταγγίσεων
 • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου
 • Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
 • Χαμηλότερο συνολικό κόστος νοσηλείας
 • Γρηγορότερη λειτουργία του εντέρου και ταχύτερη επιστροφή στην συνηθισμένη δίαιτα
 • Συντομότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εργασία
 • Μηδαμινές μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα, όπως πχ διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιος πόνος, δύσμορφη ουλή κτλ.
 • Σημαντικά μικρότερη καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση
 • Δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό

Μετεγχειρητική πορεία

Ο ασθενής από το απόγευμα της ίδιας ημέρας κινητοποιείται και σιτίζεται ενώ εξέρχεται την επομένη.

Η λαπαροσκοπική λήψη βιοψίας νεφρού αποτελέι την επέμβαση εκλογής στις περιπτώσεις που η διαδερμική παρακέντηση δεν είναι επιτυχής ή εφικτή.