ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΥΕΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ VIDEO

Παρακολουθείστε λαπαροσκοπική πυελοπλαστική σε video που έχει πραγματοποιήσει ο κ. Μιχαλάκης σε ασθενείς του για να έχετε μια πραγματική εικόνα.


Στη διεύθυνση αυτή μπορειτε να παρακολουθήσετε τα βασικά σταδια της λαπαροσκοπικής πυελοπλαστικής