Νεφρεκτομή: Λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή

Παρακολουθείστε λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή σε video από πραγματική επέμβαση που έχει πραγματοποιήσει ο Κος Μιχαλάκης σε ασθενείς του για να έχετε μια αποψη της πραγματικής εικόνας κατά την ώρα του χειρουργείου.