Λιθοτριψία με τη χρήση Laser για λίθους ουροποιητικού

Οι λίθοι του Ουροποιητικού κατατάσσονται ανάλογα με τη σύστασή τους , το μέγεθός τους και τη θέση τους! Ανεξάρτητα με όλα αυτά ο καλύτερος τρόπος και πιο επιτυχής κατακερματισμού τους είναι με την χρήση του Holmium-YAG laser με ισχύ απο 10 -20 Watt.

Η ίνα του laser είναι τόσο λεπτή ώστε μπορεί να τοποθετηθεί σε κατάλληλα λεπτά ενδοσκοπικά εργαλεία που ονομάζονται ουρητηροσκόπια.

Υπάρχουν δύο είδη ουρητηροσκοπίων : τα ημιάκαμπτα και τα εύκαμπτα. Χρησιμοποιούνται τόσο για διαγνωστικούς όσο και για θεραπευτικούς σκοπούς . Τα ημιάκαμπτα έχουν κυρίως εφαρμογή στην αντιμετώπιση λίθων κατά μηκος του ουρητήρα, ενώ τα εύκαμπτα δίνουν τη δυνατότητα κατακερματισμού λίθων σε όλους τους νεφρικούς κάλυκες.

Κατά τη διάρκεια της λιθοτριψίας με τη χρήση laser , η ειδική ίνα τοποθετείται διαμέσου ενός ειδικού καναλιού εργασίας του ουρητηροσκοπίου και σε επαφή με την πέτρα ενεργοποιείται προκαλώντας την πλήρη διάσπαση της. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ισχύος που επιλέγει ο χειρουργός (ενέργεια – συχνότητα), ο λίθος μπορεί να θρυματιστεί σε σκόνη ή να διασπαστεί σε μικρότερα κομμάτια τα οποία αφαιρούνται με ειδικές ενδοσκοπικές λαβίδες.

Η όλη διαδικασία τελείται υπό γενική αναισθησία και απαιτεί κατάλληλη εκπαίδευση και γνώση όλων των ενδοσκπικών υλικών τα οποία διασφαλίζουν την επιτυχημένη αφαίρεση κάθε λίθου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις μετά το τέλος της διαδικασίας τοποθετείται, για λόγους προφύλαξης,  ένα εσωτερικό stent το οποίο αφαιρείται σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου σε λίγες μέρες. Ο ασθενής εξέρχεται την ίδια ή την επόμενη ημέρα εφόσον δεν παρουσιάσει πόνο ή πυρετό