Είδη Laser

Ανάλογα με το φυσικό μέσο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των Laser έχουν κατασκευασθεί οι παρακάτω τύποι  που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική και ειδικότερα στην Ουρολογία:

1.Το Neodymium:Yttrium-Aluminium-Garnet (Nd:YAG) Laser  έχει μήκος κύματος 1064nm, παρουσιάζει βαθιά διεισδυτικότητα (από 4 έως 18 χιλιοστά) και πολύ καλή αιμόσταση. Η εξάχνωση που προκαλεί είναι ελάχιστη.

2. Το Holmium:Yttrium-Aluminium-Garnet (Holmium:YAG) Laser, με ένα μήκος κύματος 2140nm και με ελάχιστη διεισδυτικότητα, λιγότερη από 1 χιλιοστό, παρουσιάζει μία άριστη κοπτική δυνατότητα. Είναι το ιδανικό αναίμακτο νυστέρι. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα κατακερματισμού κάθε είδους λίθου στο Ουροποιητικό και γι αυτό χρησιμοποιείται ως πρώτη επιλογή στην ενδοσκοπική αντιμετώπιση της λιθίασης

3. Το Kalium-Titanyl-Phosphat (KTP) Laser, με ένα μήκος κύμματος  532 nm. Η διεισδυτικότητα ελαττώνεται σε λιγότερο από 2 χιλιοστά ενώ η εξάχνωση που προκαλεί στους ιστούς είναι πολύ εντονότερη. Χρησιμοποιείται στην διουρηθρική προστατεκτομή.

4. Το διοδικό Laser (Diode Laser = Gallium-Aluminium-Arsenid-Diode), με μήκος κύματος 830nm έχει διεισδυτικότητα που είναι ίδια με εκείνη του Nd:YAG Laser. Έχει χρησιμοποιηθεί στην διουρηθρική προστατεκτομή.