Ρομποτικές ουρολογικές επεμβάσεις

Ρομποτικές Eπεμβάσεις νεφρού

 • Ρομποτική απλή νεφρεκτομή, σε μη λειτουργικό ρικνό ή υδρονεφρωτικό νεφρό
 • Ρομποτική ριζική νεφρεκτομή, σε καρκίνο του νεφρού
 • Ρομποτική μερική νεφρεκτομή , σε μόρφωμα νεφρού μέχρι 4εκ.
 • Ρομποτική αφαίρεση συμπτωματικών ή ευμέγεθων κύστεων νεφρού
 • Ρομποτική νεφροπηξία, σε συμπτωματική πτώση νεφρού

Ρομποτικές Επεμβάσεις νεφρικής πυέλου και ουρητήρα

 • Ρομποτική  πυελοπλαστική, σε στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής σε παιδιά και ενήλικες
 • Ρομποτική πυελολιθοτομή/ ουρητηρολιθοτομή, σε λιθους οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ενδοσκοπικά
 • Ρομποτική νεφροουρητηρεκτομή, σε όγκους από μεταβατικό επιθήλιο της νεφρικής πυέλου και του ουρητήρα
 • Ρομποτική ουρητηρεκτομή και επαναμφύτευση ουρητήρα, σε κακώσεις ή κακοήθειες του κάτω τριτημορίου του ουρητήρα
 • Ρομποτική αφαίρεση στενωμάτων ουρητήρα και τελικοτελική αναστόμωση

Ρομποτικές Επεμβάσεις επινεφριδίου

 • Ρομποτική επινεφριδεκτομή , σε μάζες των επινεφριδίων

Ρομποτικές Επεμβάσεις της ουροδόχου κύστεως

 • Ρομποτική κυστεκτομή , σε διηθητικούς όγκους της κύστεως
 • Ρομποτική εκκολπωματεκτομή, σε εκκολπώματα κύστεως
 • Ρομποτική λεμφαδενεκτομή , σε κακοήθειες του ουροποιητικού

Ρομποτικές Επεμβάσεις του προστάτη

 • Ρομποτική  προστατεκτομή, σε τοπικά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη

Ρομποτικές Επεμβάσεις όρχεων

 • Ρομποτική απολίνωση έσω σπερματικών φλεβών, σε κιρσοκήλη
 • Ρομποτικά υποβοηθούμενος οπισθοπεριτοναικός λεμφαδενικός καθαρισμός, σε καρκίνο των όρχεων