ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

  • Το μεγαλύτερο μειονέκτημα έχει να κάνει με το κόστος διενέργειας μιας ρομποτικής επέμβασης. Το ρομποτικό σύστημα Da Vinci στοιχίζει 1,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το κόστος συντήρησης ετήσια, ανεξάρτητα της χρήσης του, είναι 300000 ευρώ. Αν σκεφτεί κανείς ότι  τα ρομποτικά εργαλεία έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό επεμβάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, το κόστος της κάθε επέμβασης είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
  • Η διενέργεια μιας ρομποτικής επέμβασης απαιτεί συγκεκριμένη εκπαίδευση. Η πρότερη εμπειρία σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις δεν φαίνεται να εξασφαλίζει την σωστή εκτέλεση ρομποτικά υποβοηθούμενων επεμβάσεων. Τα τελευταία έτη κέντρα του εξωτερικού, με μεγάλο όγκο ασθενών, προσφέρουν εξειδικευμένη εκπαίδευση