Ρομποτική Ουρολογία

Με τον όρο ρομποτική Ουρολογία εννούμε την εφαρμογή των ρομποτικών συστημάτων στην διενέργεια Ουρολογικών επεμβάσεων.

H ρομποτική χειρουργική αποτελεί εξέλιξη της λαπαροσκοπικής και ενδοσκοπικής χειρουργικής. Με την χρήση του συστήματος Da Vinci μία λαπαροσκοπική επέμβαση πραγματοποιείται με τη βοήθεια του ρομπότ, μειώνοντας τις χειρουργικές δυσκολίες της λαπαροσκοπικής μεθόδου. Η έλειψη τρόμου των χεριών, η τρισδιάστατη εικόνα, η κίνηση των ρομποτικών βραχιόνων όπως ο καρπός του χειρουργού, εξασφαλίζουν ακρίβεια και ευκολία επιτυχής ολοκλήρωσης μιας επέμβασης.

Η Ουρολογία αποτελεί την κατ εξοχήν ειδικότητα εφαρμογής της ρομποτικής τεχνολογίας, όπου όπως και η συμβατική λαπαροσκοπική χειρουργική μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το φάσμα των Ουρολογικών παθήσεων.