Παραφίμωση

Παραφίμωση ονομάζεται η οξεία κατάσταση, όπου το δέρμα της ακροποσθίας, λόγω της ύπαρξης ουλώδους δακτυλίου, βρίσκεται τραβηγμένο στο ύψος της στεφανιαίας αύλακας, στραγγαλίζοντας την βάλανο, χωρίς να είναι εφικτή η επανατοποθέτηση του στην αρχική θέση.

Στην περίπτωση αυτή γίνεται προσπάθεια με ειδικούς χειρισμούς να καλυφθεί η οιδηματώδης βάλανος, ενώ αν δεν είναι εφικτό πρέπει να γίνει διατομή της ακροποσθίας και είτε πλαστική (dorsal split), είτε περιτομή.