Παιδοουρολογία

Η Παιδοουρολογία αποτελεί ξεχωριστή υποειδικότητα της Ουρολογίας, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με την αντιμετώπιση των Ουρολογικών παθήσεων στην παιδική ηλικία.

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός.

Ο σύγχρονος Ουρολόγος είναι απαραίτητο να γνωρίζει τις βασικές γνωσεις τις Παιδοουρολογίας προκειμένου να κατευθύνει τους γονείς στον εξειδικευμένο ιατρό