Απλή κύστη νεφρού

Ορισμός

Οι κύστεις του νεφρού είναι οι πιο συχνές καλοήθεις βλάβες οι οποίες εμφανίζονται σε ποσοστό άνω του 70% των μορφωμάτων του νεφρού. Μπορεί να είναι μονήρης, πολλαπλές καιι να ανακαλύπτονται σε αμφότερους ταυτόχρονα τους νεφρούς

Αίτια κύστης νεφρού

Σχετικά με τους προδιαθεσικούς παράγοντες  η αύξηση της ηλικίας, το φύλο (άντρας), η υπέρταση και η ύπαρξη νεφρικής ανεπάρκειας ευοδώνουν την ανάπτυξη νεφρικών κύστεων.

Επίσης, είναι δυνατόν να εμφανίζονται στα πλαίσια κληρονομούμενων γεννητικών συνδρόμων, όπως είναι η πολυκυστική νόσος των νεφρών, όπως επίσης και σε ασθενείς τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας, όταν υποβάλλονται σε τεχνητό νεφρό για πολλά έτη.

Διάγνωση κύστης νεφρού

Οι νεφρικές κύστεις μπορούν να αποκαλυφθούν με διάφορες απεικονιστικές μέθοδους, όπως κυρίως το υπερηχογράφημα, η αξονική ή και μαγνητική τομογραφία. Στο υπερηχογράφημα οι απλές κύστεις των νεφρών έχουν ομαλό τοίχωμα, το υγρό που περιέχουν δεν έχει εσωτερικές αντανακλάσεις και δεν υπάρχουν εσωτερικά διαφραγμάτια ή αποτιτανώσεις του τοιχώματος. Στις περιπτώσεις κυστικών σχηματισμών με εσωτερικά στοιχεία είναι απαραίτητος ο περαιτέρω έλεγχος με έγχυση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού ( αξονική τομογραφία), έτσι ώστε να αποκλειστεί η ύπαρξη κακοήθειας με κυστική εμφάνιση.

Θεραπεία κύστης νεφρού

Η συντριπτική πλειοψηφία των νεφρικών κύστεων είναι απλές και δεν απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση. Στις περιπτώσεις που το μέγεθός τους είναι πολύ μεγάλο, λόγω πιεστικών φαινομένων στα γειτονικά όργανα, είναι δυνατόν να προκαλούν συμπτώματα όπως κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα ή και υπέρταση. Πόνος επίσης μπορεί να εμφανιστεί σε περίπτωση εσωτερικής αιμορραγίας ή τραυματικής ρήξης λόγω κάκωσης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται αντιμετώπιση, η οποία περιλαμβάνει διάφορες επιλογές με ανάλογα αποτελέσματα και επιπλοκές. Η μέθοδος η οποία έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, χωρίς πιθανότητες υποτροπής, είναι η λαπαροσκοπική αφαίρεση των νεφρικών κύστεων, η οποία προσφέρει αναμφισβήτητα όλα τα πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων. Ο ασθενής υπο γενική αναισθησία και με μία μέρα νοσηλεία, μέσω τριων οπών (η μεγαλύτερη έχει μήκος 1εκ.), απαλλάσεται  δι παντός από τη νόσο του.