Ενημερωθείτε σχετικά με τις συνεργαζόμενες κλινικές όπου μπορείτε να χειρουργηθείτε όπως επίσης και τα συμβαλλόμενα ταμεία