• Πότε δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης?

Πριν από κάθε επέμβαση ο ασθενής εκτιμάται από ομάδα ιατρών, στην οποία συμμετέχουν αναισθησιολόγος, καρδιολόγος και πνευμονολόγος, προκειμένου να εκτιμηθεί ο εγχειρητικός κίνδυνος και να προετοιμαστεί κατάλληλα προεγχειρητικά. Ασθενείς με σοβαρά καρδιολογικά ή/και πνευμονολογικά προβλήματα πιθανόν να είναι περισσότερο κατάλληλοι να υποβληθούν σε ανοικτή επέμβαση αν και η τελική απόφαση λαμβάνεται από την προεγχειρητική εκτίμηση. Η παχυσαρκία αποτελεί σχετική αντένδειξη, ιδιαίτερα σε ασθενείς με Δείκτη Μάζας Σώματος άνω του 35, επείδη πιθανόν να απαιτηθούν μεγαλύτερου μεγέθους λαπαροσκοπικά εργαλεία , ενώ τεχνικά είναι  πιθανόν να παρουσιαστούν δυσκολίες. Προηγούμενες πολλαπλές επεμβάσεις κοιλίας, μπορεί να περιορίσουν την χρήση της λαπαροσκοπικής μεθόδου, ιδιαίτερα όταν επιλεχθεί η διαπεριτοναική προσπέλαση, λόγω των πολλαπλών συμφύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές και ανάλογα με την υποκείμενη νόσο επιλέγεται η οπισθοπεριτοναική προσπέλαση, όπως για παράδειγμα στην ριζική προστατεκτομή ή τη ριζική νεφρεκτομή. Τέλος, ιδιαίτερα μεγάλοι όγκοι ή τοπικά εκτεταμένοι συνήθως επιλέγεται να αφαιρούνται με ανοικτή μέθοδο. Ωστόσο καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν αποτελεί απόλυτη αντένδειξη. Η εμπειρία του λαπαροσκοπικού χειρουργού αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα διενέργειας ή όχι μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης

 • Ποια η εμπειρία σας με την Λαπαροσκοπική Ουρολογία

Ο Ιατρός Κος Μιχαλάκης έχει εξειδικευθεί επί ένα έτος στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική σε  κέντρο αναφοράς Λαπαροσκοπικής Ουρολογίας του εξωτερικού και συγκερκιμένα στο Bristol Urological Institute στη Μεγάλη Βρεττανία,  υπό την επίβλεψη του διακεκριμένου λαπαροσκοπικού χειρουργού Consultant Urologist Francis X. Keeley.

Ο Κος Μιχαλάκης εκτελεί λαπαροσκοπική νεφρεκτομή στο Southmead Hospital

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του πραγματοποίησε πληθώρα λαπαροσκοπικών επεμβάσεων με εντόπιση της παθήσεις του ανώτερου Ουροποιητικού, ενώ παράλληλα συμμετείχε σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci.

 • Ποιες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις διενεργείται?

Ο Κος Μιχαλάκης πραγματοποιεί όλες τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση παθήσεων του ανώτερου Ουροποιητικού. Ποιο συγκεκριμένα :

 1. Λαπαροσκοπική Νεφρεκτομή, για μη λειτουργικό ή ρικνό νεφρό
 2. Λαπαροσκοπική Ριζική νεφρεκτομή, για καρκίνο του νεφρού
 3. Λαπαροσκοπική Μερική Νεφρεκτομή, για μικρούς όγκους του νεφρού
 4. Λαπαροσκοπική Κρυοπηξία όγκων νεφρού
 5. Λαπαροσκοπική Αφαίρεση ευμεγέθων κύστεων νεφρού
 6. Λαπαροσκοπική Νεφροπηξία, σε συμπτωματική πτώση νεφρού
 7. Λαπαροσκοπική Πυελοπλαστική, σε στένωση πυελοουρξητηρικής συμβολής
 8. Λαπαροσκοπική Αδρεναλεκτομή, σε παθήσεις  των επινεφριδίων
 9. Λαπαροσκοπική Πυελολιθοτομή/Ουρητηρολιθοτομή, σε λίθους που δεν αντιμετωπίζονται ενδοσκοπικά
 10. Λαπαροσκοπική Απολίνωση Έσω Σπερματικών Φλεβών, σε αμφοτερόπλευρη κιρσοκήλη

Επίσης, είναι υπεύθυνος για την διενέργεια όλων των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων στην Ουρολογική Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου της Αεροπορίας

 

O Κος Μιχαλάκης ως βοηθός σε ρομποτική προστατεκτομή

Σε ασθενής με διεγνωσμένο καρκίνο προστάτη, οι οποίοι έχουν ένδειξη να υποβληθούν σε ριζική προστατεκτομή, ο Κος Μιχαλάκης αποτελεί μέλος εξειδικευμένης ομάδας, που  διενεργεί την επέμβαση με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci  και η οποία έχει  ανάλογη εκπαίδευση σε κέντρο αναφοράς του εξωτερικού ( Σουηδία – Karolinska Institutet)