Πλεονεκτήματα λαπαροσκόπησης:

 1. Πιο ακριβής και λεπτομερής  διενέργεια της επέμβασης – παρασκευής των ιστών λόγω χρήσης κάμερας με μεγέθυνση 10-15 φορές
 2. Τραυματισμός των ιστών σε μικρότερη έκταση
 3. Μικρότερο χειρουργικό stress
 4. Μικρότερη απώλεια αίματος- μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης
 5. Μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος, μικρότερη χρήση αναλγητικών
 6. Μικρότερος χρόνος νοσηλείας- ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
 7. Γρηγορότερη επάνοδο στην πρότερη φυσική δραστηριότητα
 8. Καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα- μικρότερες ουλές
 9. Λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα όπως διαπύηση , διάσπαση , μετεγχειρητική κήλη
 10. Μικρότερη επιβάρυνση του καρδιαγγειακού και αναπνευστικού , μικρότερη πιθανότητα μετεγχειρητικών αναπνευστικών λοιμώξεων

Μειονεκτήματα λαπαροσκόπησης:

 • Οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις απαιτούν χειρουργική δεξιοτεχνία, κατάλληλη εκπαίδευση και είναι τεχνικά πιο απαιτητικές για τον χειρουργό. Στα χέρια ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου λαπαροσκόπου επιτυγχάνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα, προκαλώντας λιγότερες διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπτώσεις
 • Συνήθως διαρκούν περισσότερο χρόνο αν και με την πάροδο των ετών οι χειρουργικοί χρόνοι είναι ανάλογοι ή και μικρότεροι των ανοικτών επεμβάσεων
 • Πάντα μια λαπαροσκοπική επέμβαση υπάρχει πιθανότητα να μετατραπεί σε ανοικτή, όταν η ασφάλεια του ασθενούς και της επέμβασης το επιβάλουν