Διουρηθρική προστατεκτομή – TURis προστατεκτομή

Η επέμβαση αυτή περιγράφηκε προ 30 ετών περίπου.

Πρόκειται για χειρουργείο ενδοσκοπικό, δηλαδή η προσπέλαση στον προστάτη γίνεται δια της ουρήθρας με ειδικό εργαλείο και έτσι ο ασθενής δεν έχει τομή. Αφαιρείται κι εδώ ένα μεγάλο κομμάτι του προστάτη το οποίο κατακερματίζεται σε πολλαπλά μικρά τεμαχίδια με ειδική χειρουργική αγκύλη και με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος ειδικής συχνότητας. Τα ιστοτεμαχίδια αυτά αποστέλλονται για βιοψία.

Η επέμβαση αυτή είναι αιμορραγική, αλλά έχει ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο αφού δεν υπάρχει τομή στην κοιλιά. Ο καθετήρας αφαιρείται 2-3 μέρες μετά το χειρουργείο. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ευρέως και κατά αποκλειστικότητα το σύστημα TURis, το οποίο φέρει διπολική διαθερμία προσφέροντας καλύτερη διατομή του προστατικού αδενώματος, καλύτερη αιμόσταση και δυνατότητα αφαίρεσης μεγαλύτερου όγκου προστάτη αφού δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ολοκλήρωσης της επέμβασης.

Ο Κος Μιχαλάκης χρησιμοποιεί αποκλειτικά το σύστημα TURis λόγω των εξαιρετικών αποτελεσμάτων του

Οι ασθενείς στην συντρηπτική τους πλειοψηφία  εμφανίζουν μετά την επέμβαση  παλίνδρομη εκσπερμάτιση.

Ενδείξεις  Απόλυτες

 1. Υποτροπιάζουσα επίσχεση ούρων – αδυναμία ούρησης μετά αφαίρεση ουροκαθετήρα
 2. Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις
 3. Υποτροπιάζουσες αιματουρίες μη αντιμετωπίσιμες με την χορήγηση αναστολέων 5α– ρεδουκτάσης
 4. Λιθίαση ουροδόχου κύστεως
 5. Νεφρική ανεπάρκεια

Ενδείξεις Σχετικές

 1. Μορφολογικές αλλαγές στην ουροδόχο κύστη ή στο ανώτερο ουροποιητικό λόγω της χρόνιας απόφραξης, όπως εκκοπλώματα κύστεως , δοκίδωση κύστη, υδρονέφρωση
 2. Σταθερό και συνεχώς αυξανόμενο υπόλλειμα ούρων άνω των 100κ.εκ.
 3. Επιδείνωση συμπτωμάτων παρά την λήψη φαρμακευτικής αγωγής

 

Προεγχειρητική προετοιμασία

 • Διακοπή αντιπηκτικών και ασπιρίνης μία εβδομάδα προ του χειρουργείου
 • Θεραπεία υπάρχουσας ουρολοίμωξης ή αποκλεισμό βακτηριουρίας
 • Έναρξη προφυλακτικής  αντιπηκτικής  αγωγής το βράδυ προ του χειρουργείου
 • Χαμηλός υποκλεισμός προ της επεμβάσεως
 • Μία δόση αντιβιοτικής αγωγής με έναρξη διεγχειρητικά