Πλεονεκτήματα κρυοθεραπείας – μειονεκτήματα κρυοθεραπείας

Πλεονεκτήματα κρυοθεραπείας

 • Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί και διαδερμικά και λαπαροσκοπικά. Η τελευταία είναι πιο ασφαλής και πιο αποτελεσματική
 • Ελάχιστη επίδραση στον φυσιολογικό νεφρικό παρέγχυμα – διατήρηση νεφρικής λειτουργίας
 • Μικρή απώλεια αίματος
 • Δεν χρειάζεται εφαρμογή θερμής ισχαιμίας για την εφαρμογή της
 • Μικρή πιθανότητα μετεγχειρητικών επιπλοκών ( αιμορραγία-λοίμωξη)
 • Μικρός χρόνος νοσηλείας
 • Μικρή ανάγκη σε αναλγησία
 • Γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες
 • Ογκολογικά αποτελέσματα σε μικρούς όγκους, ανάλογα με τις άλλες επεμβατικές μεθόδους

Μειονεκτήματα κρυοθεραπείας

 • Η μέθοδος έχει ένδειξη σε όγκους κάτω των 4εκ. και κατά προτίμηση με μέγεθος μέχρι 3εκ.
 • Απαιτεί στενή παρακολούθηση μετεγχειρητικά με απεικονιστικούς ελέγχους, που μπορεί να έχουν ακτινοβολία ή υψηλό κόστος ( αξονική τομογραφία – μαγνητική τομογραφία).