Κρυοθεραπεία: ιστορική αναδρομή

Ως κρυοθεραπεία, ορίζεται η χρήση θερμοκρασίας κάτω του μηδενός για την καταστροφή ιστών.  Στα μέσα του 19ου αιώνα χαμηλές θερμοκρασίες παράγονταν από λιωμένο πάγο και διαλύματα άλατος. Τη δεκαετία του 60  ο Cooper , παρουσίασε μία σύγχρονη αυτοματοποιημένη κρυοχειρουργική συσκευή, η οποία χρησιμοποιούσε υγρό άζωτο παράγοντας πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Το γεγονός αυτό επανέφερε το ενδιαφέρον της χρήσης κρυοθεραπείας στην αντιμετώπιση όγκων, μια και η βιολογία της κρυοχειρουργικής ήταν γνωστή από παλιά. Με την εφαρμογή διεγχειρητικού υπερήχου και την πρόοδο των απεικονιστικών μεθόδων, τόσο διαδερμικά , όσο και ανοικτά/ λαπαροσκοπικά, έχει εφαρμοστεί με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.

Σχηματική απεικόνιση εφαρμογής κρυοθεραπείας