Η κλινική εξέταση απεκάλυψε ότι πάσχει το δέρμα που καλύπτει τη βάλανο του πέους ή παρουσιάζει συρρίκνωση/στένωση, γεγονός το οποίο απαιτεί χειρουργική αποκατάσταση.

Πώς το δέρμα παρουσιάζει συρρρίκνωση/ στένωση?

Η ακροποσθία, ένας σακκοειδής σχηματισμός, αποτελείται από δέρμα και βλενώδης μεμβράνη, το οποίο περιβάλλει και προστατεύει τη βάλανο του πέους. Στένωση του στομίου της ακροποσθίας ( φίμωση ), μπορεί να είναι συγγενής ή να αποτελεί επιπλοκή μετά φλεγμονή, τραυματισμό η προηγούμενη επέμβαση ( φίμωση λόγω ουλώδους στένωσης). Η αποκάλυψη της βαλάνου με έλξη της ακροποσθίας μπορεί να είναι αδύνατη ή να γίνεται με μεγάλη δυσκολία. Στα πρώτα χρόνια της ζωής είναι φυσιολογικό να μην αποκαλύπτεται πλήρως η βάλανος, λόγω συμφύσεων.

Ποιες είναι οι συνέπειες εάν δεν αντιμετωπισθεί?

Εάν η αποκάλυψη της βαλάνου γίνει βίαια, τότε το στενωμένο τμήμα μπορει να καθηλωθεί πίσω από τη βάλανο ( στη στεφανιαία αύλακα), στραγγαλίζοντας το πέος ( παραφίμωση).

Άλλοι κίνδυνοι:

  • υποτροπιάζουσες λοιμώξεις της ακροποσθίας και της βαλάνου ( βαλανοποσθίτις)
  • απόφραξη στην αποβολή των ούρων, που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στην επίσχεση ούρων, ουρολοιμώξεις, νεφρική ανεπάρκεια
  • σεξουαλική ανικανότης- αδυναμία σεξουαλικής επαφής
  • καρκίνος του πέους

Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές θεραπείας?

Διαστολές, θεραπεία με τη χρήση τοπικών αλοιφών δεν προσφέρουν μόνιμη λύση. Για το λόγο αυτό η θεραπεία είναι μόνο η χειρουργική.

Πώς διενεργείται η επέμβαση?

Η επέμβαση διενεργείται είτε με γενική είτε με τοπική αναισθησία, ανάλογα με την επιθυμία του ασθενούς, εφόσον ενημερωθεί για τους πιθανούς κινδύνους. Ο χειρουργός σας θα σας προτείνει ποια τεχνική είναι κατάλληλη:

  • Διατομή στο στενωμένο τμήμα ( δακτυλίδι) της ακροποσθίας ( ραχιαία σχάση) ως αρχική επιλογή. Αργότερα πραγματοποιείται η τελική αφαίρεση της ακροποσθίας
  • Αφαίρεση μέρους της ακροποσθίας ( μερική περιτομή), σε ασθενείς που επιθυμούν να διατηρήσουν τμήμα της. Μελλοντικά υπάρχει πιθανότητα υποτροπής
  • Ολική αφαίρεση της ακροποσθίας