Ριζική κυστεκτομή και ορθότοπη εγκρατής ειλεοκύστη

Ενδείξεις αφαίρεσης της ουροδόχου κύστεως

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ουροδόχος κύστη πρέπει να αφαιρεθεί λόγω ενός διηθητικού καρκίνου ( προσβολή των λείων μυικών ινών). Καλοήθεις καταστάσεις οι οποίες θέτουν την ένδειξη της κυστεκτομής είναι σπάνιες και σχετίζονται με χρόνια φλεγμονή, η οποία έχει οδηγήσει σε ρίκνωση της κύστεως, η οποία προκαλεί ανυπόφορα συμπτώματα ερεθιστικού τύπου ( συχνουρία, δυσουρία) και πόνο.

Πώς διενεργείται η κυστεκτομή

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία. Πριν το χειρουργείο θα εκτιμηθείται αναισθησιολογικά και καρδιολογικά, προκειμένου να γνωρίζετε όλους τους πιθανούς κινδύνους, με βάση την γενικότερη κλινική σας κατάσταση και τα συνοδά προβλήματα. Σε ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, είναι απαραίτητος  και ο πλήρης πνευμονολογικός έλεγχος.

Ανάλογα με τη φύση της νόσοσυ σας θα απαοφασιστεί και το είδος της επέμβασης στην οποία θα υποβληθείται:

 • απλή κυστεκτομή, σε καλοήθεις καταστάσεις (  ρικνή κύστη ). Διανοίγονται τα κοιλιακά τοιχώματα κατά τη μέση γραμμή , παρασκευάζεται η η ουροδόχος κύστη και αφαιρείται
 • ριζική κυστεοπροστατεκτομή, σε διηθητικό καρκίνο κύστεως. Η τομή είναι και πάλι στη μέση γραμμή, όπου μετά την παρασκευή της ουροδόχου κύστεως και του προστάτη αφαιρούνται en bloc, μαζί με τις σπερματοδόχες κύστεις και τους σπερματικούς πόρους. Στην συνέχεια αποφασίζεται το είδος της εκτροπής των ούρων. Σε γυναίκες, μαζί με την κύστη, αφαιρούνται και τα έσω γεννητικά όργανα ( μήτρα, σάλπιγγες, ωοθήκες, πρόσθιο τοίχωμα κόλπου).

Στην ριζική κυστεκτομή, είναι απαραίτητο να γίνει και εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός, για θεραπευτικούς και σταδιοποιητικούς λόγους.

Επιπλοκές Κυστεκτομής

Καμμία ιατρική παρέμβαση δεν είναι απόλυτα  ελεύθερη επιπλοκών. Έτσι, παρόλη την εμπειρία και την προσοχή είναι δυνατό να εμφανιστούν οι παρακάτω επιπλοκές :

 • Εκσεσημασμένη αιμορραγία, η οποία θα απαιτήσει μετάγγιση αίματος
 • Κάκωση σε γειτονικά όργανα ( έντερο ), μεγάλα αγγεία , νευρικά στελέχη. Ο κίνδυνος αυξάνει σε ασθενείς με προηγηθείσες επεμβάσεις, με εκτεταμένη κακοήθη νόσο, ασθενείς με ανατομικές παραλλαγές, σε ποηγηθείσα ακτινοβολία
 • παραλυτικός ή αποφρακτικός ειλεός, ο οποίος συνήθως λύεται με φαρμακευτική αγωγή, μπορεί όμως να απιτηθεί συμπληρωματική επέμβαση προς λύση συνφύσεων
 • φλεγμονή τραύματος και διάσπαση
 • λοίμωξη
 • εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση
 • λεμφόρροια ή λεμφοκήλη

Συνήθως, όλες οι διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές αντιμετωπίζονται πλήρως χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο , η επέμβαση έχει ένα ποσοστό περίπου 1% θνητότητας, κυρίως σε ασθενείς με πολλαπλά προβλήματα και εκτεταμένη κακοήθεια.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε κυστεκτομή έχουν στυτική δυσλειτουργία.

Εκτροπή των ούρων με σχηματισμό ορθότοπης εγκρατούς ειλεοκύστης ( S pouch )

Κατά την εκτροπή αυτή, χρησιμοποιώντας τμήμα λεπτού εντέρου ( ειλεός ), δημιουργείται μια νεοκύστη, η οποία αναστομώνεται με το κολόβωμα της ουρήθρας που απομένει, μετά την κυστεοπροστατεκτομή. Οι ουρητήρες αναστομώνονται επίσης στην νεοκύστη, με αποτέλεσμα ο ασθενής να μην φέρει στόμα και να αποβάλλει τα ούρα από την φυσιολογική οδό ( ουρήθρα ). Πέρα από το κοσμητικό αποτέλεσμα, η τεχνική είναι σημαντικά τεχνικά πιο απαιτητική, ενώ  ο ασθενής πρέπει να εκπαιδευτεί στον τρόπο ούρησης για το υπόλοιπο της ζωής του.

Επιπλοκές από την εκτροπή

 • στένωση ουρητήρων στο σημείο της αναστόμωσης με την νεοκύστη
 • στένωση της ουρήθρας στο σημείο αναστόμωσης με την νεοκύστη
 • ηλεκτρολυτικές διαταραχές που χρήζουν ιατρικής παρέμβασης, λόγω μακράς επαφής των ούρων με τον βλεννογόνο της νεοκύστης
 • ύπαρξη σημαντικού υπολλείματος ούρων
 • ουρολοιμώξεις
 • ακράτεια ούρων
 • χρόνια διάρροια
 • κακοήθεια εντέρου