Λαπαροσκοπική – ρομποτική νεφροουρητηρεκτομή

Η  λαπαροσκοπική – ρομποτική  νεφροουρητηρεκτομή είναι η επέμβαση εκλογής σε όγκους από μεταβατικό επιθήλιο, όταν αυτοί εμφανίζονται σε οποιοδήποτε σημείο του πυελοκαλυκικού συστήματος του νεφρού ή/και του ουρητήρα. Περιλαμβάνει την αφαίρεση του νεφρού και των περιβλημάτων του , μαζί με τον ουρητήρα και το τμήμα της ενδοκυστικής μοίρας του ( bladder cuff ).

Χειρουργική τεχνική

Στην κλασσική ανοικτή μέθοδο ο ασθενής τοποθετείται σε θέση νεφρού και με οσφυική τομή αρχικά αφαιρείται ο νεφρός. Στην συνέχεια, χωρίς να αφαιρεθεί το παρασκεύασμα,  ο ασθενής επανατοποθετείται σε ύπτια θέση και με δεύτερη τομή στο πλάγιο της κοιλίας ( τομή Gibson- hockey stick), εκτέμνεται  το τελικό άκρο του ουρητήρα και αφαιρείται όλο το παρασκεύασμα.

Στην λαπαροσκοπική νεφροουρητηρεκτομή, μέσω μιας οπής 1εκ., τοποθετείται η λαπαροσκοπική κάμερα αφού πρώτα δημιουργηθεί πνευμοπεριτόναιο με την είσοδο αέρα μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα. Με την χρήση των λαπαροσκοπικών εργαλείων που εισέρχονται από τομές < 0,5 εκ., πραγματοποιείται η αφαίρεση του νεφρού και του σύστοιχου ουρητήρα μέχρι το τελικό του άκρο. Η μεγέθυνση που προσφέρει η λαπαροσκοπίκή κάμερα ( 10-15 φορές παραπάνω), δίνει τη δυνατότητα ακρίβειας στους χειρουργικούς χειρισμούς και ελαχιστοποίηση των διεγχειρητικών επιπλοκών. Το παρασκεύασμα αφαιρείται από μικρή τομή 10 εκ.  στην κάτω κοιλία, προσφέροντας άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Πλεονεκτήματα Λαπαροσκοπικής Μεθόδου

 • Ελάχιστος χειρουργικός τραυματισμός των ιστών
 • Εντυπωσιακό αισθητικό αποτέλεσμα με την αποφυγή μεγάλης ουλής όπως στην ανοικτή επέμβαση- ύπαρξή 4 μικρών οπών
 • Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος
 • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου
 • Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
 • Χαμηλότερο συνολικό κόστος νοσηλείας
 • Γρηγορότερη λειτουργία του εντέρου και ταχύτερη επιστροφή στην συνηθισμένη δίαιτα
 • Συντομότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εργασία
 • Μικρότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα, όπως πχ διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιος πόνος, δύσμορφη ουλή κτλ.
 • Σημαντικά μικρότερη καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση
 • Δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό

Μετεγχειρητική πορεία

Ο ασθενής εξέρχεται από το χειρουργείο έχοντας μια παροχέτευση, η οποία αφαιρείται την 2η – 3η ημέρα και έναν ουροκαθετήρα ο οποίος αφαιρείται μια μέρα πριν. Το απόγευμα της ημέρας της επέμβασης ο ασθενής κινητοποιείται και σιτίζεται, γεγονός που επιταχύνει την ομαλή λειτουργία του αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος. Έτσι, περιορίζεται σημαντικά ο πόνος και η ανάρρωση του ασθενούς είναι θεαματική.

Σε 15 μέρες μπορεί να επιστρέψει στις συνήθεις δραστηριότητες του, ενώ ανάλογα με το αποτέλεσμα της ιστολογικής καθορίζεται και το πρωτόκολλο παρακολούθησης του.

Επιπλοκές

Σε ποσοστό 1-3% είναι δυνατόν να εμφανιστούν επιπλοκές όπως σε όλες τις επεμβάσεις. Οι συνηθέστερες είναι η αιμορραγία, ο τραυματισμός γειτονικών οργάνων, λοίμωξη, διαπύηση τραύματος, θρόμβωση/εμβολή κλπ. Όλες είναι αντιμετωπίσιμες πλήρως, εφόσον αναγνωριστούν έγκαιρα, και δεν θέτουν σε κίνδυνο τον ασθενή. Η εμφάνισή τους εξαρτάται από την εμπειρία και την εκπαίδευση του χειρουργού, ενώ όπως σε όλες τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις υπάρχει μικρή πιθανότητα μετατροπής σε ανοικτή, όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.