Λαπαροσκοπική- Ρομποτική Πυελολιθοτομή – Ουρητηρολιθοτομή

Η μεγάλη πρόοδος στην ενδοουρολογία έχει καταστήσει εφικτή την επιτυχή αντιμετώπιση όλων σχεδόν των λίθων που παρουσιάζονται στο πυελοκαλυκικό σύστημα των νεφρών. Ωστόσο, ακόμα και σήμερα ο Ουρολόγος  είναι δυνατόν να έρθει αντιμέτωπος με παραμελημένες περιπτώσεις ευμεγέθων λίθων οι οποίοι συνήθως είναι σφωνωμένοι είτε στην νεφρική πύελο είτε στον ουρητήρα. Στις σπάνιες αυτές περιπτώσεις η πυελολιθοτομή/ ουρητηρολιθοτομή είναι η μόνη λύση. Μέχρι την εφαρμογή της λαπαροσκόπησης οι ασθενείς έπρεπε να υποβληθούν σε μια μεγάλη επέμβαση με σημαντική διεγχειρητική και μετεγχειρητική επιβάρυνση προκειμένου να απαλλαγούν από τον επιπλεγμένο λίθο.

Σήμερα, η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση ενσφηνωμένων λίθων αποτελεί την επέμβαση εκλογής, προσφέροντας στους ασθενείς, με τον ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, όλα τα πλεονεκτήματα της μεθόδου.

Πώς γίνεται?

Αφού ο ασθενής εκτιμηθεί προεγχειρητικά από αναισθησιολόγο, καρδιολόγο και πνευμονολόγο, υπό γενική αναισθησία τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ( θέση νεφρού). Με τη βοήθεια των ειδικών λαπαροσκοπικών trocar, εισάγεται αέρας στην κοιλιακή κοιλότητα και δημιουργείται ο χώρος όπου ο λαπαροσκόπος διενεργεί την λαπαροσκοπική πυελολιθοτομή/ ουρητηρολλιθοτομή, μέσω μικρών οπών μεγέθους 1εκ. όπου εισάγονται τα λαπαροσκοπικά εργαλεία.  Με τη βοήθεια κάμερας, η οποία έχει μεγενθυτικές ιδιότητες, με μεγάλη λεπτομέρεια και αναίμακτα ο χειρουργός μπορεί να επιτελέσει οποιαδήποτε κίνηση απαιτείται, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα επιπλοκών. Αφού αναγνωριστεί η νεφρική πύελος/ ουρητήρας , διανοίγεται και αφαιρείται ο ενσφηνωμένος λίθος. Στη συνέχεια γίνεται συρραφή των ιστών με την βοήθεια λαπαροσκοπικών βελονοκάτοχων.

Μετεγχειρητική πορεία  

Ο ασθενής εξέρχεται του χειρουργείου με μία παροχέτευση η οποία αφαιρείται την 2-3η μτχ  μέρα. Από τοο απόγευμα της ημέρας του χειρουργείου σιτίζεται και την επομένη κινητοποιείται πλήρως. εξέρχεται του νοσοκομείου την 3η μετεγχειρητική ημέρα ενώ σε 15 μέρες έχει επιστρέψει πλήρως στην πρότερη φυσική δραστηριότητά του.
Με την μέθοδο αυτή αποφεύγεται η μεγάλη ανοικτή τομή διαμέσου μεγάλων μυικών ομάδων οι οποία δημιουργεί ένα μείζον χειρουργικό στρες, προδιαθέτοντας σε πληθώρα επιπλοκών κια διαταραχών.

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής μεθόδου 

  1. Πιο ακριβής και λεπτομερής  διενέργεια της επέμβασης – παρασκευής των ιστών λόγω χρήσης κάμερας με μεγέθυνση 10-15 φορές
  2. Τραυματισμός των ιστών σε μικρότερη έκταση
  3. Μικρότερο χειρουργικό stress
  4. Μικρότερη απώλεια αίματος- μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης
  5. Μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος, μικρότερη χρήση αναλγητικών
  6. Μικρότερος χρόνος νοσηλείας- ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
  7. Γρηγορότερη επάνοδο στην πρότερη φυσική δραστηριότητα
  8. Καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα- μικρότερες ουλές
  9. Λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα όπως διαπύηση , διάσπαση , μετεγχειρητική κήλη
  10. Μικρότερη επιβάρυνση του καρδιαγγειακού και αναπνευστικού , μικρότερη πιθανότητα μετεγχειρητικών αναπνευστικών λοιμώξεων

Επιπλοκές

Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις έχουν ένα ποσοστό επιπλοκών τόσο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου όσο και μετά από αυτό. Οι συνηθέστερες που σχετίζονται με την νεφρεκτομή είναι η αιμορραγία, η κάκωση γειτονικών οργάνων  (ήπαρ, σπλήνας, έντερο), η λοίμωξη, η εμβολή κλπ. Στην περίπτωση της λαπαροσκοπικής μεθόδου φαίνεται ότι η πιθανότητα επιπλοκών είναι μικρότερη και σχετίζεται άμεσα με την εμπειρία του χειρουργού, ενώ όπως κάθε λαπαροσκοπική επέμβαση έχει πιθανότητα να μετατραπεί σε ανοικτή εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν.