Επεμβάσεις Επινεφριδίων

Λαπαροσκοπική Αδρεναλεκτομή

Η λαπαροσκοπική αδρεναλεκτομή πραγματοποιείται σε περιπτώσεις παθήσεων των επινεφριδίων όπου απαιτείται η αφαίρεση τους, όπως :

  • σε καλοήθεις όγκους επινεφριδίων, οι οποίοι είναι ορμονοπαραγωγοί ( αδενώματα, φαιοχρωμοκυττώματα)
  • σε κακοήθεις όγκους επινεφριδίων ( καρκίνωμα επινεφριδίου, μεταστατικοί όγκοι επινεφριδίων από άλλα όργανα όπως νεφρός , πνέυμονας, μαστός, δέρμα)
  • καλοήθη υπερπλασία επινεφριδίου, όπου το μέγεθος είναι πολύ μεγάλο ( άνω των 4 εκ. ) και η πιθανότητα να υπάρχει κακοήθεια είναι σημαντική

Χειρουργική μέθοδος

Η λαπαροσκοπική αδρεναλεκτομή είναι η μέθοδος εκλογής για την αφαίρεση των επινεφριδίων εκτός σε εκείνες τις περιπτώσεις υπερμεγέθων όγκων, κυρίως κακοήθων, όπου δεν είναι τεχνικά και ογκολογικά εφικτή. Παρέχει όλα τα πλεονεκτήμα των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων με μικρότερο χειρουργικό stress, μικρότερη πιθανότητα διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών, μικρότερη πιθανότητα αιμορραγίας και μετάγγισης αίματος, σημαντικά μικρότερο χρόνο νοσηλείας και επανόδου στην καθημερινή δραστηριότητα.

Ο ασθενής τοποθετείται  στο χειρουργικό τραπέζι σε θέση νεφρού και μέσω μιας τομής 1 εκ εισάγεται η λαπαροσκοπική κάμερα, αφού πρώτα δημιουργηθεί πνευμοπεριτόναιο ( είσοδος αέρα στην κοιλιακή χώρα). Με την βοήθεια των λαπαροσκοπικών εργαλείων, που εισάγονται από μικρές οπές κάτω του 1 εκ. και με τη βοήθεια της μεγένθυνσης που προσφέρει η κάμερα, αφαιρείται με μεγάλη ακρίβεια το πάσχον επινεφρίδιο, αφού απολινωθούν τα αγγεία του. Το παρασκεύασμα αφαιρείται από μικρή τομή 5 εκ., αφού πρώτα τοποθετηθεί σε ειδική σακούλα.

Ο ασθενής εξέρχεται την 1η ή 2η μετεγχειρητική ημέρα και σε 15 μέρες επανέρχεται στην πρότερη καθημερινή δραστηριότητα.