Επεμβάσεις

Ο Κος Μιχαλάκης και η χειρουργική του ομάδα διενεργεί όλο το φάσμα των επεμβάσεων της Ουρολογίας.

Ως μέθοδος εκλογής επιλέγεται η λαπαροσκοπική – ρομποτική , εφόσον έχει ένδειξη , όπως ακριβώς εφαρμόζεται σε όλα τα σύγχρονα Ουρολογικά Κέντρα της Ευρώπης και με βάση της κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρίας.

Ενημερωθείτε σχετικά με την επέμβαση που πρόκειται να υποβληθείτε και υποβάλετε ερωτήματα μέσω της on line εξέτασης