Εντυπα Ιατρείου

Στο ιατρείο μπορείτε να προμηθευτείτε ενημερωτικά έντυπα σχετικά με την πάθησή σας καθώς επίσης και έντυπα με κατάλληλες οδηγίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσετε.

Η πλήρης ενημέρωση του ασθενούς αποτελεί κυρίαρχο εργαλείο, για τη δημιουργία  σχέσεως εμπιστοσύνης με τον ιατρό σας, η οποία θα οδηγήσει στην όσο το δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου σας.

Ο σωστά ενημερωμένος ασθενής γνωρίζει ακριβώς τα όρια της ιατρικής πρακτικής, ενώ παράλληλα γίνεται αρωγός στην κοινή προσπάθεια της επιλεγόμενης θεραπείας.