Λαπαροσκοπικές – ρομποτικές επεμβάσεις: video

Παρακολουθείστε λαπαροσκοπικές – ρομποτικές  επεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Κος Μιχαλάκης σε ασθενείς του για να έχετε μια αποψη της πραγματικής εικόνας κατά την ώρα του χειρουργείου.
Si_overview