Λαπαροσκοπικές Eπεμβάσεις νεφρού

Λαπαροσκοπικές Eπεμβάσεις νεφρικής πυέλου και ουρητήρα

Λαπαροσκοπικές Eπεμβάσεις επινεφριδίου

Λαπαροσκοπικές Eπεμβάσεις της ουροδόχου κύστεως

Λαπαροσκοπικές Eπεμβάσεις του προστάτη

  • Λαπαροσκοπική προστατεκτομή, σε τοπικά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη

Λαπαροσκοπικές Eπεμβάσεις όρχεων

  • Λαπαροσκοπική απολίνωση έσω σπερματικών φλεβών, σε κιρσοκήλη
  • Οπισθοπεριτοναικός λεμφαδενικός καθαρισμός, σε καρκίνο των όρχεων