Λαπαροσκοπική ουρολογία: γενικά

Τι είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική

Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος κατά την οποία η επέμβαση δεν εκτελείται μέσω τομής του δέρματος και των υποκείμενων στρωμάτων, αλλά μέσω μικρών οπών , όπου τοποθετούνται ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία τα οποία χειρίζεται ο λαπαροσκοπικός χειρουργός.

Πως διενεργείται μια λαπαροσκοπική επέμβαση

Αρχικά, μέσω μιας αρχικής οπής 1εκ. χορηγείται αέριο (συνήθως CO2 ) μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα, η οποία διογκώνεται κάνοντας εφικτή την επισκόπηση των ενδοκοιλιακών οργάνων. Στην συνέχεια τοποθετείται η λαπαροσκοπική κάμερα, η οποία μεταφέρει σε μεγέθυνση μέχρι και 15 φορές την εικόνα σε ειδική οθόνη. Αφού τοποθετηθούν υπό άμεση όραση και τα υπόλοιπα λαπαροσκοπικά εργαλεία , ο χειρουργός εκτελεί με μεγάλη ακρίβεια, αναίμακτα και με ελάχιστο τραυματισμό των ιστών την απαιτούμενη επέμβαση! Στις περιπτώσεις που χρειάζεται η αφαίρεση ενδοκοιλιακού ιστού, αυτό γίνεται διαμέσου μικρής τομής στο δέρμα ολίγων εκατοστών.