Λαπαροσκοπική ουρολογία

Η Λαπαροσκοπική Ουρολογία αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο για την αντιμετώπιση των παθήσεων του Ουροποιητικού.

Ανήκει στις λεγόμενες ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους και αποτελεί τη μέθοδο εκλογής σχεδόν σε όλο το φάσμα των Ουρολογικών επεμβάσεων.

Μάθετε περισσότερα για την επέμβαση στην οποία πρόκειται να υποβληθείτε.