Κρυοθεραπεία

Με  την ευρεία εφαρμογή των απεικονιστικών μεθόδων και ιδιαίτερα των υπερήχων, η πλειονότητα των νεφρικών όγκων ανευρίσκονται τυχαία ως μικρά νεφρικά μορφώματα. Είναι γνωστό ότι, όσο μικρότερο είναι το μέγεθος ενός νεφρικού μορφώματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να είναι καλόηθες. Έτσι σε όγκους < 2,5 εκ. , το 25% αυτών είναι καλοήθεις.

Σε όγκους μικρότερους των 4εκ. η μερική νεφρεκτομή έχει αποδειχθεί ότι έχει τα ίδια ογκολογικά αποτελέσματα με αυτά της ριζικής νεφρεκτομής, αποτελώντας την μέθοδο εκλογής.

Με την πρόοδο της τεχνολογίας, διάφορες μορφές ενέργειας έχουν χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση μικρών νεφρικών όγκων, με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, ως εναλλακτικές μέθοδοι της μερικής νεφρεκτομής.

Στις θεραπείες καταστροφής νεφρικών όγκων με τη χρήση ενέργειας ανήκουν η κρυοθεραπεία και η χρήση ραδιοκυμμάτων.