Επεμβάσεις όρχεων

Οι παθήσεις των όρχεων οι οποίες απαιτούν χειρουργική παρέμβαση διακρίνονται τόσο σε καλοήθεις, όσο και σε κακοήθεις. Οι πιο συνηθισμένες επεμβάσεις όρχεων είναι :

  • απολίνωση έσω σπερματικών φλεβών σε ασθενείς με κιρσοκήλη
  • αναστροφή ιδίως ελυτροειδή χιτώνα σε ασθενείς με υδροκήλη
  • ριζική ορχεκτομή, σε ασθενείς με όγκους των όρχεων
  • υποκάψια ορχεκτομή, σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο  προστάτη
  • λεμφαδενικός οπισθοπεριτοναικός καθαρισμός, σε μεταστατικούς μη σεμινοματώδεις όγκους των όρχεων