Ενδείξεις – Πλεονεκτήματα Ενδοουρολογίας-Λιθίασης

Ενδείξεις

  • Καλοήθης υπερπλασία προστάτη
  • Λιθίαση νεφρού – ουρητήρα – κύστεως
  • Όγκοι ουροποιητικού

Πλεονεκτήματα

  • Απουσία τομών στο κοιλιακό τοίχωμα
  • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος
  • Μικρότερη πιθανότητα αιμορραγίας
  • Μικρότερη πιθανότητα λοίμωξης
  • Μικρότερος χρόνος νοσηλείας
  • Μικρότερος χρόνος επιστροφής στην πρότερη δραστηριότητα