Ενδοουρολογία – Λιθίαση Ουροποιογεννητικού συστήματος: Γενικά

Η Ενδοουρολογία αποτελεί υποειδικότητα της Ουρολογίας, όπου η τεχνολογία βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή της. Με την βοήθεια ειδικών εργαλείων και χρησιμοποιώντας τις φυσικές κοιλότητες του ανθρώπινου σώματος, είναι δυνατή η επιτυχής αντιμετώπιση σχεδόν όλων των Ουρολογικών παθήσεων.

Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο  και ουσιαστικά αποφεύγεται η  ανοικτή τομή και λύση της συνέχειας του δέρματος.