Ενδοουρολογία – Λιθίαση Ουροποιογεννητικού συστήματος

Η Ενδοουρολογία αποτελεί υποειδείκευση της Ουρολογίας και  ασχολείται με την ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση των παθήσεων του Ουροποιογεννητικού συστήματος.

Με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, μέσω κάμερας, αποφεύγεται η πραγματοποίηση χειρουργικών τομών, ολοκληρώνοντας την επέμβαση μέσω ενδοσκοπίων.

Οι κακοήθειες του Ουροποιητικού καθώς επίσης και η λιθίαση αποτελούν κυρίαρχα πεδία εφαρμογής των ενδοσκοπικών μεθόδων.