Ανδρολογία – Γυναικολογική Ουρολογία

Η Ανδρολογία είναι η υποειδικότητα της Ουρολογίας η οποία ασχολείται με τις παθήσεις οι οποίες επηρεάζουν την στυτική λειτουργία και τις διαταραχές που επηρεάζουν την γονιμοποιητική ικανότητα.

Η Γυναικολογική Ουρολογία είναι η υποειδικότητα η οποία ασχολείται με τις παθήσεις που εντοπίζονται στην ελάσσσονα πύελο της γυναίκας, οι οποίες προκαλούν κυρίως διαταραχές ούρησης .